Işık Yayan Diyotun (LED) Kısa Tarihçesi

5mm-flashing-green-led

Dünyada ilk defa LED, yani “Işık Yayan Diyot” lardan söz eden kişi 1907 yılında İngiliz Araştırmacı H. J. Round olmuş ancak bu buluşun, on yıllar boyunca herhangi bir pratik kullanımı olamamıştır.

Round’dan bağımsız olarak, Rus araştırmacı Oleg Vladimirovich Losev, Rus Telsiz, Telgraf ve Telefon dergisinde “Parlayan Silisyum Karbür Algılayıcı ve Kristallerle Algılama” başlıklı bir makale yayımlamıştır ancak bu da yıllar içerisinde etkisini yitirmiştir.

İlk pratik LED, 1962 yılında Nick Holonyak, Jr. tarfından bulunmuş ancak LED’lerin ticari hale gelmesi 1960’lı yılların sonlarını bulmuştur.
th_L-424IDTİlk LED’ler sadece kırmızı renktedirler ve sadece gösterge ışıklarında, tabelalarda, laboratuar cihazları ve elektronik test cihazları gibi pahalı cihazlarda, TV, radyo, hesap makinası ve saatlerde kullanılmışlardır. Bu LED’lerin yaydığı ışık ortam aydınlatmasına yeterli değildir.

Daha sonraları diğer renk LED’ler de yaygınlaşmış, LED teknolojisinin gelişmesiyle ışık güçleri artmış ve genel aydınlatmada kullanılır hale gelmişlerdir.

Öncelikle geliştirilen DPI ve SMD LED’lere, daha sonraları HI POWER LED’ler de katılmış ancak bu yeni tiple birlikte ortaya çıkan yüksek sıcaklık, geliştirilen ürünlerde soğutma gerekliliğini de ortaya çıkarmıştır. Günümüzde üretilen ürünler gerekli soğutmayı sağlayacak şekilde, çok daha kapsamlı olarak tasarlanmaktadır.